Лични данни

Разбирам, че искате информация за защитата на личните данни в хотела. Защитата на личните данни е от съществено значение за нас и ние се грижим за поверителността и сигурността на вашите лични данни. Преди да предоставите вашите лични данни, моля, прочетете следната информация относно условията за защита на личните данни в нашия хотел:

Събиране и използване на лични данни: Събираме само необходимата информация, която е необходима за осъществяване на вашата резервация и предоставяне на необходимите услуги по време на вашето престой в хотела. Това може да включва вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и данни за плащане.

Правна основа и цел на обработването на личните данни: Обработването на вашите лични данни се осъществява на основата на изпълнение на договора за настаняване и в съответствие с приложимите закони за защита на данните. Целта на обработването на вашите лични данни е да ви предоставим нашите услуги и да се съобразим със законовите изисквания.

Съхранение на личните данни: Личните данни, които предоставяте по време на вашето престой в хотела, се съхраняват само за необходимия период, определен от законовите изисквания или съгласно целите, за които бяха събрани.

Споделяне на лични данни: Вашите лични данни могат да бъдат споделени само с необходимите трети страни, които са ангажирани с предоставянето на услуги, свързани с вашата резервация и престой в хотела. Всички трети страни, с които споделяме данните, са задължени да спазват същите стандарти за защита на личните данни, както и ние.

Сигурност на личните данни: Прилагаме подходящи технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни от неразрешен достъп, загуба, кражба или разкриване. Всички